KK-Wares-öljyntorjuntatuotteet
suomalaista ja patentoitua laatua!

Öljyntorjuntatuotteista valmistamme eniten Öljyntorjuntatankkeja.

Laivaluokan Öljyntorjuntatankit

Laivaluokan Öljyntorjuntatankit

Laivaluokan öljyntorjuntatankit
100 - 200 m3

Lue lisää
Veneluokan Öljyntorjuntatankit

Veneluokan Öljyntorjuntatankit

Veneluokan öljyntorjuntatankit
20 - 30 m3

Lue lisää
Ankkurit ja varusteet

Ankkurit ja varusteet

KK-Ankkurit ja -telineet valmistetaan asiakkaan käyttötarpeen mukaan.

Lue lisää
Kuljetusvaunu

Kuljetusvaunu

Öljyntorjunnassa käytettävä kelavaunu on suunniteltu öljyntorjuntakelojen, tarvikelavojen ja keräilykonttien ym. materiaalien siirtoon varastosta maastoon käyttöpaikalle tai pitempää kuljetusta varten lastauspaikalle.

Lue lisää
Puomitukit ja varusteet

Puomitukit ja varusteet

Puomitukit on tarkoitettu öljyntorjuntapuomien ankkurointiin.

Lue lisää
Säiliösimulaattorit

Säiliösimulaattorit

Vaarallisten aineiden onnettomuuksien harjoitteluun säiliösimulaattoreita
koukkualustalla.

Lue lisää

Suunnittelussa on huomioitu öljyntorjuntatankkien koko elinkaari.

Kehitimme uudenlaisen öljyntorjuntasiirtotankin, jonka rakenne pitää sisällään kaksi toisiinsa kiinnitettävää tankkiosaa. Tankkien rakenne sisältää myös yhdysrakenteet, joiden avulla tankit voidaan kiinnittää rinnakkain tai peräkkäin. Säiliöiden mitat ovat suunniteltavissa tarpeen mukaan.

Öljyntorjuntatankkien teräksinen runkorakenne on suurlujuusterästä, jonka myötälujuus on moninkertainen perusteräksiin verrattuna. Säiliöiden ovat polyeteenistä valmistettua kerrosrakenteista putkea, johon on hitsattu polyeteenistä päädyt ja miesluukulliset täyttö- ja tyhjennyskaivot. Säiliön sisä- ja ulkokuoren välissä on lämpöeriste.

Öljyntorjuntatankkien kuljetus ja hinaus

Yksittäisen tankin mitoitus mahdollistaa maantiekuljetuksen onnettomuuspaikalle. Tarvittaessa saadaan koko Suomen tankkikalusto paikalle. Veneluokan öljyntorjuntatankit varustellaan tarvittaessa kuorma-autokuljetusta varten koukkulaitealustoilla, jotka helpottavat ja nopeuttavat tankkien käyttöönottoa vesistö- ja maaöljyvahingoissa. Laivaluokan siirtosäiliöt ovat tyhjänä siirrettävissä maantiekuljetuksena, mikä mahdollistaa myös kansainvälisesti nopeat siirrot tarvittaessa.

Tankit ovat vakaasti hinattavia, niin tyhjänä kuin täynnä ollessaan. Rakenteen ansiosta hinausvoimat vaikuttavat teräsrakenteisiin eikä muovisäiliöihin kohdistu vetovoimia. Hinausnopeus tyhjille tankeille on 10 solmua ja täysille tankeille 6 solmua. Rinnakkaiset säiliöt säilyttävät vakauden hinattaessa sekä ankkuroitaessa kaikissa olosuhteissa, joissa myös öljynkeräystä tehdään. Siirtosäiliöitä voidaan hinata myös peräkkäin. Säiliöiden etupäätyyn on muotoiltu aaltoa halkaisemaan tarkoitettu keula kuumasinkitystä teräksestä.

Täyttö, tyhjennys ja säilytys

Öljy tai muu vahingollinen aine pumpataan siirtosäiliöön suoraan keruulaitteelta tai öljynkeruualuksen varastosäiliöstä.

Tankeissa on suuret aukkorakenteet, niin sanotut miesluukut, joista tankkien tyhjentäminen, täyttäminen ja peseminen on helppoa ja tehokasta. Pesumahdollisuuden ansiosta tankkeja voidaan käyttää uudelleen lähes rajattomasti.

Öljyntorjuntatankit voidaan varastoida ulkona. Käyttöikä on yli 50 vuotta ilman huoltokustannuksia.

Monikäyttöisia tankkeja

Tankit ovat hyvän suunnittelun tuloksena myös monikäyttöisiä. Öljyntorjuntatankkimme käyvät esimerkiksi saariston jätevesien kuljetukseen, väliaikaiseksi ponttonisilloiksi, laituriksi tai satamien pilssivesien väliaikaiseksi varastointisäiliöksi.

Patentoituja KK-öljyntorjuntatankkeja ja kehittämiämme menetelmiä on valmistettu myös Suomen ympäristökeskukselle. SYKE on hyväksynyt ja suosittelee öljyntorjuntatankkeja otettavaksi käyttöön.