Säiliösimulaattorit

Valmistamme säiliösimulaattoreita pelastushenkilökunnan vaarallisten aineiden onnettomuustilanteiden harjoittelua varten. Koukkualustoilla varustetuissa säiliöissä ja niiden putkistoissa on vuoto- ja vauriokohtia, jotka simuloivat vaarallisten aineiden onnettomuustilanteita.

Säiliöissä ja putkistossa on vuoto/vauriokohtia, jotka simuloivat onnettomuustilanteita.
Jokaiseen vuotokohtaan voidaan syöttää erikseen
– paineilmaa
– vettä

Lisävarusteena
– savukanava vuotokohtiin
– tulisoihtu, kun halutaan havainnollistaa palavien nesteiden onnettomuustilannetta.